Poldňové výlety

Vyberte si z 19 rôznych poldňových výletov a spoznajte s nami slovenské mestá, zámky, hrady, múzeá, kostoly a veľa ďalších pamiatok.
Zaujímavé exkurzie Vám umožnia spoznať okolie Piešťan do vzdialenosti  80 kilometrov.
Poďte s nami za kultúrou – na operu či balet do Slovenského národného divadla alebo na koncert do Slovenskej filharmónie.
Tiež sem zaraďujeme výlety za nákupmi do Parndorfu, na jarmoky, degustácie piva a vína alebo návštevu čokoládovne.