Medicínske
informácie

INDIKÁCIE

Kúpeľná terapia je vhodná predovšetkým na liečbu:

Ochorení pohybového aparátu:

 • vertebrogénne bolestivé syndrómy (bolesti chrbta)
 • degeneratívne ochorenia kĺbov (gonartróza, koxartróza, artróza malých kĺbov rúk, chrbtice) stavy po úrazoch a operáciách pohybového ústrojenstva vrátane použitia kĺbových náhrad
 • stavy po operáciách medzistavcovej platničky
 • reumatoidná artritída a jej varianty
 • reaktívne a druhotné artritídy
 • mimokĺbový reumatizmus
 • ankylozujúca spondylitída (Bechterevova choroba)
 • skolióza

Nervových chorôb:

 • stavy po úrazoch a operáciách centrálneho a periférneho nervového systému
 • polyneuropatie s paretickými prejavmi
 • stavy po meningitídach a myelitídach
 • hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu
 • roztrúsená skleróza
 • koreňové syndrómy
 • Parkinsonova choroba
 • nervosvalové degeneratívne choroby
 • syringomyelia
 • detská mozgová obrna
 • dedičná a idiopatická neuropatia

KONTRAINDIKÁCIE

 • infekčné choroby
 • vážne choroby srdca
 • akútne tromboflebitídy
 • zápalové reumatické ochorenia v akútnom štádiu
 • nádorové ochorenia s metastázami
 • psychózy
 • labilný diabetes s opakovanou acidózou
 • tehotenstvo
 • závislosť na alkohole a iných návykových látkach
 • inkontinencia
 • stavy vyžadujúce sústavnú starostlivosť tretej osoby
 • epilepsia s častou frekvenciou záchvatov

VYŠETRENIA

Vstupná lekárska prehliadka

Komplexné lekárske vyšetrenie začlenené do balíkov liečebných kúpeľných pobytov, zamerané na určenie presnej diagnózy hosťa, stanovenie liečebného plánu a predpis liečebných procedúr.

Kontrolné vyšetrenie – lekárska vizita

Zhodnotenie priebehu liečby, v prípade potreby úprava predpísaných liečebných procedúr. Kontrolné vyšetrenie je jedenkrát za týždeň pri kúpeľných pobytoch trvajúcich dlhšie ako dva týždne. Doplnkové vyšetrenia môžu byť dohodnuté individuálne za príplatok.

Konzultácia s lekárom

Je určená iba pre potvrdenie zdravotnej indikácie ponúkaného relaxačného programu. V prípade zdravotnej kontraindikácie niektorej procedúry lekár predpíše adekvátnu zostavu šetrnejších procedúr.

Výstupná lekárska prehliadka

Zhodnotenie výsledkov liečebného kúpeľného pobytu, vypracovanie písomnej správy s odporúčaniami pre ošetrujúceho lekára; podľa želania klienta v jazyku slovenskom, nemeckom alebo anglickom.

DIAGNOSTICKÉ TESTY

Základné laboratórne testy:

základné vyšetrenie moču, glykémia, urea,
kreatinín, AST, ALT, krvný obraz + diferenciál, FW – sedimentácia,
cholesterol celkový, LDL cholesterol, HDL cholesterol,
TGL – triacylglyceroly, kyselina močová

USG:

Sonografické vyšetrenie (kĺby, šľachy, brucho,
cievy dolných končatín, karotídy (Doppler) a iné)

EKG:

Elektrokardiografické vyšetrenie

RTG:

Diagnostika skeletu

Denzitometrické vyšetrenie:

Vyšetrenie v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch zamerané na meranie hustoty kosti

WHR:

Riziko abdominálnej obezity

BMI:

Body Mass Index – index telesnej hmotnosti

Vyšetrenia, diagnostika a liečebné procedúry nad rámec pobytu a predpísané lieky nie sú zahrnuté v cene pobytu a môžu byť zakúpené podľa platného cenníka.